Svake godine opština Kotor Varoš organizuje proslavu Dana opštine na kojoj izmedju ostalog bude organizovana i Kotlićijada. Redovni smo učesnici Kotorvaroške Kotlićijade, a kao doprinos za organizovanje kotlićijade donirali smo, u skladu sa našim mogućnostima, odredjene količine ribe i na taj način podržali organizovanje takve vrste aktivnosti sa željom da se nastave i u budućnosti, a na koje ćemo se vrlo rado odazvati.

  • Fondacija Luka kotlićijada