Offcanvas Section

You can publish whatever you want in the Offcanvas Section. It can be any module or particle.

By default, the available module positions are offcanvas-a and offcanvas-b but you can add as many module positions as you want from the Layout Manager.

You can also add the hidden-phone module class suffix to your modules so they do not appear in the Offcanvas Section when the site is loaded on a mobile device.

1 oktobar 2023
Završen 10. Međunarodni šahovski turnir "ŠIPRAGE-LUKA 2022"
Aktivnosti Fondacije "LUKA"

Za sve ljubitelje prirode 09.06.2019. godine (nedjelja) Fondacija "Luka" u saradnji sa Planinarskim Društvima organizuje planinarski pohod na pješačkoj stazi ­­"Trapisti-Bijelo Bučje" u duzini od 110 km.

Trapisti-Slatina-Crni Vrh-Mlinska Rijeka-Snjegotina-Karač –Liplje-Hajdučke vode-Očauš-Mihajlovac-Šiprage-Selačka-Bijelo Bučje

Staza je podijeljena u nekoliko ruta za obilazak po grupama:

  • GRUPA A : Start iz Banja Luke u 07:27h sa željezničke stanice vozom do stanice u Bojićima. Relacija staze Bojići- Bandera- Slatina- Trapisti (23km). Napomena : Ovaj dio staze spada u kategoriju lakih staza. Ukupna visinska razlika iznosi 870m.
  • GRUPA A+ : Start iz Banja Luke u 07:27h sa željezničke stanice vozom do stanice u Bojićima. Relacija staze : Bojići – Bandera – Stojčino Brdo- Mlinska Rijeka- Snjegotina (ukupno 24km). Povratak sa željezničke stanice Snjegotina za Banja Luku u 17:08h. Napomena : ovaj dio staze spada u kategoriju lakih staza. Ukupna visinska razlika iznosi 700m.
  • GRUPA B : Start iz Banja Luke u 07h:27 sa željezničke stanice vozom do stanice u Snjegotini. Relacija staze Snjegotina- Karač- Liplje- Hajdučka voda (20km). Povratak autobusom sa Hajdučkih voda u 18:00h na ribnjak Luka Šiprage, gdje je organizovan ručak za planinare. U 20h predviđen je povratak autobusom iz Šipraga za Banja Luku.Napomena : ovaj dio staze spada u kategoriju teških staza (teška je na relaciji rijeka Bistrica- Trešnjeva Glava). Ukupna visinska razlika iznosi 1300m.
  • GRUPA C : Start iz Banja Luke autobusom sa stare Autobuske stanice u 05:00h do Hajdučkih voda,a dolazak je predviđen u 06:30h. Relacija staze Hajdučka voda- Mihajlovac - Šiprage (30km). Ručak na ribnjaku Luka u Šipragama i predviđeni povratak u Banja Luku u 20:00h.
    Napomena : izuzetno teška staza – preporučuje se samo onima koji su spremni i u dobroj fizičkoj formi i kondiciji.Ukupna visinska razlika, odnosno ukupan uspon iznosi od 1500-1700m.

Molimo sve učesnike da u prijavi navedu ime, prezime i kontakt broj telefona i da obavezno navedu za koji dio staze su zainteresovani da obiđu da bi smo obezbijedili prevoz, ručak koji ćemo organizovati na Ribnjaku Luka Šiprage, i vodiče.

Napomena: TAČAN TERMIN KRERTANJA VOZA I AUTOBUSA NAKNADNO ĆE BITI OBJAVLJEN NA STRANICI FONDACIJE KAO I OSTALE INFORMACIJE .

Prijave primamo do datuma 07.06.2019.(petak)

Više informacija na www.fondacijaluka.com

Prijave idu na broj telefona:

  • 065-587-350 g. Duško Blažić - "PAOK" Banja Luka i
  • 066-359-543 Jasna Kalamanda - Fondacija "Luka"